Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Krótka notatka o tytułach i stopniach używanych w dokumentach Karaimskiej Duchowej Rady

 

Autor tekstu - Wjaczeslaw Eljaszewicz
 
Karaimska Duchowa Rada była w oficjalnej korespondencji i urzędowych dokumentach pisanych w karaimskim dialekcie tatarskiego języka i w biblijnym języku hebrajskim nazywana:

בית דין הגדול Bejt-din ha-gadol - Wielki dom sądu.
סנהדרין Sanhedryn - Sanhedryn.
 
Głowa Karaimskiej Duchowej Rady był nazywany:

חכם
 Chacham - w dialekcie karaimskim gacham; mudrc, szałwia (tytuł gachan, który jest połączeniem słów gacham i chan, nie był nigdy używany w czasach przed Szapszalem).
Tytuł był częścią podpisu.

ראש החכמים  Rosz ha-chachamim -
Głowa mędrców. Ten tytuł był używany w pozdrowieniu.

אב בית דין Aw bejt din
- Ojciec (głowa) doma sądu.

אב הסנהדרין Aw ha-Sanhedryn - Ojciec (głowa) Sanhedrynu.

ראש Rosz
- Głowa.

השר הגדול Ha-sar ha-gadol - Wielki książę.

השר הנאמן Ha-sar ha-neeman - Wierny książę, książę prawdy.

נשיא אלהים Nasi Elohim - Książę Boga.

קצין Kacin - w dialekcie karaimskiem kaczin - Głowa.

גביר
 Gewir - dosłownie pan lub głowa, przedstawiciel społeczności.
 
גבאי Gabaj - przewodniczący, zarządca finansów społeczności.

חזן גדול Chazan gadol - w dialekcie karaimskim Gazan gadol, naczelny chazan, duchowny.

חזן משנה Chazan miszne - w dialekcie karaimskim Gazan miszne - młodszy chazan, zastępca i pomocnik chazana.
 
Kiedyś chazani dodawali do ich imion oznaczenie עבד נאמן ewed neeman, które oznaczawierny niewolnik lub wierny sługa.
Najczęściej ale przed tytułom chazan pojawiła się litera צ, która oznacza צעיר cair lub w dialekcie karaimskim czair, to jest młodszy, młody, mały.

Określenie to pochodzi z
księgi Psalmów werset 119:141, gdzie jest napisane cair anochi weniweze צעיר אנכי ונבזה - Ja maluczki i wzgardzony.
Chazani, pisarze, nauczyciele i naukowcy dodawali do swoich podpisów wyrażenie ani cair lub anochi cair.

שמש Szamasz
- dosłownie sługa; odpowiedzialny za czystość i porządek w kenasie. Istniały młodszy i starszy szamasz.

Specjalny tytuł używal karaimski uczony Awraham Firkowicz. W korespondencji adresowanej do niego, było przed jego imieniem napisane:

איש חיל ורב פעלים Isz chajal we-raw paalim - dosłownie człowiek dzielny i bardzo pracowity.
Określenie to pochodzi z Pierwszej Księgi Królewske z werseta 1:42