Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Język rosyjski lub język tatarski - David M. Kokizow (1911)

 

Żaden z dotąd znanych historycznych źródeł nie przedstawił przekonującego dowodu o tym, że turkijski (tatarski) język, którym w tym czasie obecnie mówią karaimi, jest ich językiem ojczystym, w taki sposób jak język rosyjski dla słowiańskiej populacja w dużej części imperium rosyjskiego, języka francuski dla Francuzów lub japoński język dla Japońców.

Wręcz przeciwnie, historia udziela nam dowodów (choć często pośrednych), że w odległej przeszłości dzikie hordy Tatarów ujarzmili naszych pokojowych przodków, i że pod ich panowaniem był przez przemoc lub dobrowolnie zamienieny nasz ojczysty język staro-hebrajski na język tatarski.
 
Ta zamiana języka nie tylko, że nie miała dla naszego naroda żadnego kulturalnego zysku, lecz przeciwnie, bardzo utrudniła komunikacjc naszych przodków z cywilizowanymi narody i przyjęcie wiedzy, które te narody dosięgły w różnych sferach nauki i sztuk; nadszedł czas zadać siebie ważne pytanie, czy nie jest czas wymienić niecywilizowany tatarski język używany przez karaimów na jakiś język cywilizowany, na przykład język rosyjski.

Główne powody tego, dlaczego zamienić przez karaimów używany tatarski język na język cywilizowany są następujące.


Karaimi używają języka tatarskiego już kilka wieków, podczas tego czasu, w tym języku nie napisałi żadnej pracy naukowej, ani żadnej innej pracy, z której mogliby
być dumni a wraz z tym także dumni z tatarskiego języka.

Nie tylko karaimi, ale też inne
narody nie napisałi w języku tatarskim żadnej książki, która bylaby godna uwagi.

 

Nawet jeśliby takie książki istniały wśród ludów tatarskich, karaimi nie mogliby ich wykorzystywać, ponieważ nie znają pisma Tatarów, a czas potrzebny do nauki tego pisma mógłby być spożytkowany dla studia niektórego z nowożytnych kulturalnych języków.
Dlatego wśród karaimów nadal praktykowanie nauczania języka tatarskiego od najmłodszych lat i nauka karaimskiego Prawa Bożego i innych religijnych przedmiotów w języku tatarskim, nie przynosi najmniejszej użyteczności, któreby przynieslo nauczanie dzieci niektórych kulturalnych języków, które by pozwoliły nabyć szeroką wiedzę z różnych obszarów nauki i sztuki, spisanych bezpośrednio w tym języku lub tłumaczone z innych języków kulturowych.

 

Zamiana języka tatarskiego na język rosyjski, która mogłaby karaimom mieszkajacym w Rosji rekomendować nasz Kongres, opierała by się na następujących elementach.

Każda karaimska rodzina powinna uczyć dzieci mówić głównie rosyjskim.

Celem nauczania miałoby być jeszcze więcej obcych kuluralnych języków.

Nauczanie karaimskich dzieci Prawa Bożego i nauczanie przedmiotów ogólnych miałoby być prowadzone w języku rosyjskim.

Wszelka urzędowa korespondencja między karaimi i (na przykład) rada duchowa, lub chachamami lub między społecznościami karaimskimi powinna by odbywać się wyłącznie w języku rosyjskim.