Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

kara_page.jpg

 

Karaimskie Życie

 

Караимская жизнь

 

Tłumaczenia najciekawszych artykułów z czasopisma Karaimskie Życie i innych tekstów interesujących.

 

Przetłumaczone przez: Marcin Grossman i Jehoszua Jisrael

 

 

 

 

 


free counters

free counters

 

Administrator of the webpages has nothing to do with former judeo-christian sect Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this sect misuse name Bnei Miqra - Qaraim, and according to Edip Yuksel part of this sect converted to a way of progressive islam), as same as administrator of the webpages has nothing to do with group Russian Qaraim Abroad alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad (the base of this group forms people from mentioned judeo-christian group or islamic group).
Administrator of the webpages has nothing to do with self-appointed hakhams, leaders of above mentioned sect.
Administrator of the webpages disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.
 
Администратор вебстраниц не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской секте Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (позже злоупотребили название Бней Микра - Караим ив настоящее время судя по статье Эдипа Юксэла исповедающих ислам), так же как и администратор вебстраниц не имеет никакого отношения к группе Русские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской или исламской группы).
Администратор вебстраниц не имеет никакого отношения к самозванымгахамам, лидером вышеуказанных групп.
Администратор вебстраниц дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией секты Русских Караимов за границей.
 
Autor tłumaczenia nie ma nic wspólnego z judeo-chrześcijańska grupą Yeshua HaMashiacḥ z miasta Liberec, Trzyniec i Zielona Góra (w tym czasie grupa nadużywa nazwy Bnei Miqra - Qaraim), tak samo jak autor tłumaczenia nie ma nic wspólnego z pseudo-karaimską sekta Rosyjscy i Osmańscy Karaimi za granicą alias Qaraimler - mutazyliccy Karaimi Krymu i Kedaru za granicą alias Qaraimler - Samarytanie Wielkego Turkestanu (podstawę tej sekty tworzą osóby z wyżej wymienionej judeo-chrześcijańskiej grupy). Polska część sekty zgodnie Edipa Yüksela konwertowala pod nadzorem swojego lidera Wolskiego do reformowanego islamu.
Autor tłumaczenia nie ma nic wspólnego z samozwańczymi„chachamami“ - przywódcy wyżej wymienione pseudo-karaimskiej sekty.
Autor tłumaczenia dystansuje się z wszystkimi ich działalnośćami, twierdzeniami, projektami, opiniami i mistyfikacjami.
 

poland.jpg

20042021

Najgorsze przeciwnicy poturczeńców są ich własny pobożni przodkowie Izraelici, karaimskie mędrcy i ich teksty.

logo_bm.jpg001.jpg