Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Pochodzenie Karaimów w księgach i tekstach karaimskich chachamów

Wszystkie Rabanity i Karaimi mieszkający w krajach europejskich są z rodu Abrahama, Izaaka i Jaakowa, pokój im, z pokolenia Judy, Beniamina i pół-pokolenia Manassesa.

 
Reszta Żydów, to dziewięć pokoleń i pół-pokolenie Efraima, którzy zostali wygnani przez królów Aszura, i którzy zostali oddzieleni od królestwa Judy i którzy zostali przesiedleni w różnych krajach, wszystkie one wierzą w tą samą religię i wiarę jak my Karaimi.

Książka Zecher Cadykim rozdział 3 - chacham Mordochaj ben Josef Sultanski 

 

Muzułmanie wierzą, że jeśli nas karaimów nazywają Czufud (Żyd), to upokorzaja nas, ale dla nas to nie jest obraźliwe, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tej nazwy, ponieważ to oznacza, że należymy do domu Jehudy, który dla nas jest bardzo drogi.

Książka Zecher Cadykim rozdział 31 - chacham Mordochaj ben Josef Sultanski 

 

Karaimscy uczeni sa najlepszymi przedstawicielami narodu, który całkowicie utracił niezależność polityczna, który mieszka na cudzym terytorium i nawet przestał mówić językiem swoich ojców (hebrajski).

 

Uważa się naukowo nieuzasadnione, że karaimi sa resztka Chazarów, którzy osiedlili się V wieku w pobliżu Morza Kaspijskiego i na dolnej Wołge i rządzili na Krymie, który przez jakiś czas był nazywany w imieniu Chazarów.

W ten sposób zwali Genueńczycy Krymski (Tawridski) półwysep.

Zwolennicy tego poglądu starają się udowodnić, że karaimi nie mają semickiego, ale tureckie pochodzenie, w ten sposób wyjaśniaja niektóre różnice w wyglądzie karaimów nie pasujace do wygladu Żydów.

Ale na korzyść semickiego pochodzenia karaimów mówi fakt, że wśród nich znajdują się nawet w tych dniach Lewici i Koheni, potomkowie Aarona, i oni mogą być tylko wśród ludzi, który są potomkami starożytnych Izraelitów.

Brak jakiejkolwiek legendy lub ustnej tradycji o Chazarach wśród Karaimów, mogą również służyć jako dość mocne dowody, że karaimi nie mają pochodzenia z Chazarów.

Jest niemożliwe wierzyć, żeby cały naród zapomniał własnych przodków, nawet jeśli by ci przodkowie byli niegdyś tak potężni, że byli respektowani przez bizantyjskich cesarzy, nie jest możliwe zeby caly narod  zapomniał, że jego przodkowie posiadali ziemię gdzie mieszkają.

Identyfikacja ich (karaimów) jako potomkow Chazarów, bardzo ekscentryczna hipoteza.

 

 

Sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat temu, wygląd karaimów mało różnił sie od wyglądu Tatarów, tylko ich fenotyp rasowy, znacznie odbiegający od mongolskiego fenotypu Tatarów, ujawnił ich inne pochodzenie etniczne.

 

 

W tym czasie krymscy karaimi zamienili język Tatarów na język rosyjski, i młodzi ludzie, zwłaszcza z terenów zewnątrznych Krymu nie rozumieją języka Tatarów; nawet na Krymie jest ten język używany tylko w rodzinach ubogich i niecywilizowanych.

 

 

Ogólne uwagi na temat Karaimów - ribbi Elijahu ben Elijahu Kazas (Ilja Iljicz Kazas)

Ribbi Elijahu ben Elijahu Kazas byl to wybitny karaimski oświeceniec, nauczyciel i poeta.

Kazas był bardzo wykształconym człowiekm, znał 11 języków w tym 4 starożytnych.
Ukończył karaimską szkołe religijna pod nadzorem Jaszara Luckego.
Ukończył wydział języków wschodnich w Uniwersytecie Sankt Petersburga i uzyskał tytuł kandydata nauk.
Był pierwszym karaimem z wyższym wykształceniem.

 

 

Chcemy poinformować, że nasz naród, który czerpie własne pochodzenie od narodu izraelskiego, i które nazywa siebie Kara, Karai, Bene Mikra lub Karaimi.
Żyjemy 20 stuleci w kraju, który jest w tej chwili częścią Wielkiego Imperium Rosyjskiego.
 
 

 

List od Karaimów Petersburga do Falaszim

Gabaj wspólny Nissan ben David Kokizow

David ben Beracha Mangubi
Jakow ben Beniamin Duban
Sabataj ben Beracha Mangubi
Samuel ben Mosze Szapszal
Mosze ben Beracha Mangubi
Josif ben Jicchak Eraka 

 

 

 
Karaimi są bezpośrednimi potomkami patriarchów Abrahama, Izaaka i Jaakowa.
Książka Krótki katechizm - Instrukje do podstawowej edukacji karaimskich dzieci Prawa Bożego ikrótkiej historiikaraizmu - Jaakow Borisowicz Szamasz 
 
 
 
....że krimscy Żydzi (Karaimi) byli pod wpływem oddzielnego narodowo-religijnogo sposóba judaizmu, którego duchowe centrum nie było w Babilonii czy w Palestynie, gdzie rozwinąłsie talmudyzm, ale w Persji.
 
Bez wątpienia, należą (karaimi) do potomków Dziesięciu pokoleń królestwa Izraela, które zostały wygnane długo przed dwoma plemionami królestwa Judy, .....
 
Biuletyn Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1843 (na podstawie badań chachama Abrahama Firkowicze)
 
 
 
Niech będzie wiadomo wam, że my, mieszkańcy Krymu, należymy do pokolenia Beniamina, Lewiego, Judy, wygnańców z Jerozolimy, którzy odeszli ze swoich miast, aby pomóc swoim braciom w wojnie Szomrona, jak jest napisane o tym w notatkach, które zostały znalezione w mieście Derbent i na wsi Madżalis.
 
List od Abrahama Firkowicze karaimskiej społeczności w Chamadane - rok 1851
 
 
Przodkowie nas krymskich karaimów nazywanie jako Bene Izrael byli według naszej ustnej tradycji częścią dziesięciu pokoleń Izraela, które były przesiedlone w roku 555 przed naszą erą przez asyryjskiego króla z Palestyny na teren Persji i Medii (Kaukazu Południowego).
Zobacz Drugą Księgę Królów rozdział 17.
 
Tą naszą tradycje ustna potwierdzają stare nagrobki z cmentarza karaimskiego w Kale, zawierające datowanie ze specyfikacją - od naszej niewoli (od naszego wygnania z Palestyny).
Zobacz książki D. Chwolsona - 18 żydowskich nagrobkowych napisów z Krymu - strona 97
 
Książka Krótki karaimski katechizm - M. J. Firkowicz

 

My karaimi - potomkowie praojca Abrahama i Ludu Izraela, wyznajemy Prawo Mojżeszowe.

Książka Katechizm - fundamenty karaimskiej wiary - Jakow Duwan

 

Pytanie: Skąd jesteś i jaki jest twój język?
Odpowiedź: Pochodzę z Żydów; jestem potomkiem Jakowa, syna Izaaka, który był synem Abrahama. Moja ojczyzna jest Izrael. Mój język jest Leszon ha-kodesz.

Tuv Ta'am - Mordechaj Kazas